Mladen Đurić - Savez studenata Fakulteta organizacionih nauka
20719
page-template-default,page,page-id-20719,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.7,wpb-js-composer js-comp-ver-4.7.4,vc_responsive

Mladen Đurić

Dr Mladen Đurić od 2007. godine radi na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu – trenutno u zvanju docenta na Katedri za menadžment kvaliteta i standardizaciju, gde je prethodno diplomirao i odbranio master rad na temu društvene odgovornosti. Deo doktorske disertacije „Indikatori kvaliteta ljudskog kapitala srpske naučne zajednice u zemlji i svetu“, odbranjene 2015. god. na FON-u, takođe se odnosi na problematiku društvene odgovorno
sti i, šire, održivog razvoja.

Između ostalih, predaje i na predmetu „Modeli društvene odgovornosti organizacija“ na master studijama FON-a. Član je komisije za standard ISO 26000 – Uputstvo za društvenu odgovornost, pri Institutu za standardizaciju Srbije, gde je učestvovao u realizaciji obuka menadžera srpskih kompanija. Obuke na temu društvene odgovornosti držao je i u sklopu programa „Project Management and Socially Responsible Business of SMEs“ (Agencije za razvoj i saradnju Republike Češke), kao predavač na „TMS Academy”, kroz saradnju sa austrijskom kompanijom „CSR Company International“ i slovenačkom kompanijom „CSR Company Adria“ – ove programe pohađali su, između ostalih, i menadžeri iz redova nekih od najpoznatijih multinacionalnih korporacija.

Takođe, učestvovao je u realizaciji većeg broja naučno-istraživačkih i stručnih projekata, među kojima su i projekti ministarstava i kancelarija Vlade Republike Srbije, Privredne komore Srbije, „WUS Austria“ i TEMPUS fonda za projekte u visokom obrazovanju Evropske unije. Objavio je oko 40 naučno-stručnih publikacija (knjiga, poglavlja u monografijama i radova) na srpskom i engleskom jeziku, među kojima je značajan deo iz oblasti društvene odgovornosti – posebno se ističe konceptualni rad pod nazivom „Human and Social Capital Management Based on Complexity Paradigm: Implications for Various Stakeholders and Sustainable Development“, objavljen u vrhunskom britanskom naučnom časopisu „Sustainable Development“. Održao je i nekoliko predavanja po pozivu i učestvovao u studijskim posetama univerzitetima u Grčkoj, Italiji, Engleskoj i Sloveniji.

Dr Mladen Đurić se, kako kroz rad na fakultetu, tako i kroz mnogobrojne projekte susretao sa društvenom odgovornošću. Na samoj konferenciji imaćete priliku da čujete njegova iskustva i da prisustvujete zanimljivom predavanju na temu „Modeli društvene odgovornosti od dekoracije do sistematizacije” .